Jardim Do Bacelo

Lusitano Valack född 2014

Stallets mest beresta häst. Jardim har vi själva importerat från Portugal. Uppfödare Renato Piairo där Astrid Hedman arbetar som beridare.

Just nu är Jardim under utbildning och kommer främst att användas som showhäst.

Ridskola, Westernridning, Hästträning, Turridning,Black Angus, Företagsengagemang, Roger Laestadius hästträning